Wijkverpleging (WLZ)

Op deze pagina

1. Intro

2. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

    2.1 Verpleegkundige zorg thuis

    2.2 Wat doen we voor u?

3. Wij helpen u bij de aanvraag Wlz

    3.1 Financiering Wlz zorg

4. Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

5. Contact

Intro

Stel: uw moeder woont nog zelfstandig, maar u maakt zich zorgen. Hoe lang is het nog verantwoord? Ze klaagt niet, maar u ziet dat het leven haar de laatste tijd zwaar wordt. Als het wonen in een verpleeghuis nog een stap te ver is, krijgt ze dan wel thuiszorg? Een helpende hand, terwijl ze in haar eigen fijne omgeving kan blijven wonen. Of: heeft u een ongeluk gehad en heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis thuis nog extra zorg nodig? Of heeft u of één van uw gezinsleden te maken met een chronische ziekte? Leven & Zorg biedt daarin ondersteuning.

Leven en Zorg Amsterdam thuiszorg over ons

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is wel zo prettig. U behoudt langer uw privacy en kunt uw eigen keuzes blijven maken. U heeft de regie over uw eigen leven. Als u verpleging of verzorging thuis nodig heeft, komt onze wijkverpleegkundige bij u langs. Dat kan bijvoorbeeld als u net uit het ziekenhuis komt, na een ongeval of bij ziekte. Samen met u en uw naasten kijken we welke hulp u nodig heeft en op welke momenten. Uitgangspunt is dat u invulling kunt geven aan uw leven zoals u dat gewend bent en hoe u dit in de toekomst wenst.

Verpleegkundige zorg thuis

Ons zorg- en welzijnsteam, onder leiding van een wijkverpleegkundige en een social worker, bestaat uit ervaren huishoudelijke medewerkers, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. We hebben verschillende achtergronden, culturen en spreken diverse talen. Zo kunnen we specialistische zorg aan huis bieden op een manier die het best bij u past en waar u zich prettig bij voelt. U kunt daardoor bijvoorbeeld eerder naar huis na een ziekenhuisopname, of u hoeft niet voor elke behandeling naar het ziekenhuis. Ons verpleegkundig team is actief in de stad Amsterdam, gemeente Amstelveen, Zaandam en Haarlemmermeer. U kunt ons 24 uur per dag (in de avond en nacht is er een telefonische achterwacht), 365 dagen per jaar bereiken.

Wat doen we voor u?

Ons zorg- en welzijnsteam staat klaar om u, waar nodig, hulp te bieden bij:

 • Het voorzetten van een voor u bevredigende dag invulling.
 • Het onderhouden van de contacten met uw netwerk.
 • Uw algehele gevoel van welbevinden.
 • Huishoudelijke ondersteuning.
 • Persoonlijke verzorging en begeleiding.
 • Overzicht en hulp bij medicatie.
 • Het revalideren of het herstellen na ziekte.
 • Verpleegkundige handelingen, zoals wondzorg en het geven van injecties.
 • Ondersteuning en zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg).
 • Nazorg na een ziekenhuisopname.

Wij helpen u bij de aanvraag Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg wanneer het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vaststelt dat u blijvend intensieve begeleiding, ondersteuning, verzorging en nabijheid nodig heeft om uw huishouden en zelfzorg op orde te houden. Zo kunt u uw dagelijks leven op een veilige en zinvolle manier voortzetten, zoals het bij u past. Wanneer nodig, helpen wij u of uw familie, huisarts of verwijzer met het aanvragen van een CIZ indicatie. U kunt daarbij kiezen voor een Modulair Pakket Thuis (MPT) waarbij u uw eigen maaltijden bekostigt en uw was verzorgt. Bij een keuze voor een Volledig Pakket Thuis (VPT) zorgt Leven & Zorg voor uw maaltijden en uw was, uiteraard altijd in overleg en in afstemming met u.

Financiering Wlz zorg

Wanneer er een CIZ indicatie gesteld is, betaalt u (slechts) een maandelijkse eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage wordt door de overheid bepaald op basis van uw inkomsten. Wanneer u voor een Modulair Pakket Thuis heeft gekozen, betaalt u doorgaans een beperkte eigen bijdrage. Bij Volledig Pakket Thuis is dat bedrag hoger omdat u de maaltijden niet zelf bekostigt.

Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

U kunt niet bij Leven & Zorg terecht als u

 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Mantelzorg nodig heeft. We werken, waar mogelijk, intensief samen met mantelzorgers.
 • Hulpmiddelen wilt lenen, zoals krukken of een rollator. Daarvoor kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel. We kunnen u hierbij helpen.
 • Niet beschikt over een Wlz indicatie.
 • Niet verzekerd bent bij het Zilveren Kruis.
 • Crisiszorg nodig heeft. We werken, waar mogelijk en wenselijk, intensief samen met een organisatie voor crisiszorg.
 • Medisch specialistische zorg nodig heeft. We werken, waar mogelijk en wenselijk, intensief samen met een specialistisch team.
 • Nachtzorg nodig heeft. We werken intensief samen met een organisatie die nachtzorg biedt.
 • Onvrijwillig zorg afneemt.

Contact

Heeft u vragen voor ons WLZ zorg- en welzijnsteam onder leiding van onze wijkverpleegkundige en social worker? Of bent u werkzaam bij een collega-zorgorganisatie en wilt u een cliënt aanmelden? Mail dan naar wlz@levenenzorg.nl. Aanmelding voor wijkverpleging loopt altijd via het ziekenhuis, een collega-zorgorganisatie of via uw huisarts.

Contactformulier

4 + 14 =