Over ons

Liefdevolle en warme zorg, waar uw thuis ook is. Welke afkomst en achtergrond u ook heeft. Wij geloven dat u het gelukkigst blijft wanneer u in staat bent om uw leven zoveel en zolang mogelijk zelf vorm en inhoud te geven. En u actief deel uitmaakt van de samenleving. Op de manier en het tempo zoals u dat wilt. Wij bieden daarin ondersteuning, met de juiste hulp. Zo kunt u fijn wonen, dingen ondernemen, lekker eten en sociale contacten onderhouden met uw naasten.

Op deze pagina

1. Intro

2. Wonen en welzijn

3. Zorg op het juiste moment

4. Culturele diversiteit

5. Kwailiteit gegarandeerd

Intro

Wij helpen u bij de zorg voor uzelf, uw huishouden en persoonlijke situatie. Dat kan in de vorm van lichte en intensieve (24-uursnabijheid) zorg, zowel in fysieke nabijheid als telefonisch en met behulp van digitale hulpmiddelen. Leven & zorg is geen doorsnee zorgorganisatie. Wij zijn flexibel en wendbaar en denken graag buiten de gebaande paden. We zijn blijvend op zoek naar nieuwe mogelijkheden binnen het zorglandschap. Wie is Leven & Zorg?

Leven en Zorg Amsterdam thuiszorg over ons

Wonen en welzijn

Wij zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt wonen. We vergroten uw mogelijkheden in zelfredzaamheid. Zodat u met de juiste ondersteuning de regie over uw eigen leven behoudt en deel blijft uitmaken van de samenleving. Als het even kan thuis, maar dan wel met de juiste hulp en nabijheid. Als dat niet meer gaat, in één van onze woongebouwen met geclusterd wonen (Cluster wonen) of gedeeld kamer wonen (Satelliet wonen). Dat doen wij in Amsterdam en omstreken. 

Zorg op het juiste moment

Wij streven ernaar de juiste zorg te bieden op het juiste moment én op de manier zoals u dat wenst. Dat betekent dat wij zowel fysieke zorg als psychische zorg (GGZ) leveren. Onze zorgverleners in de thuiszorg, in onze woongebouwen en GGZ-behandelaren werken nauw met elkaar samen. Mocht u meer of andere hulp nodig hebben, dan betrekken we de verschillende disciplines bij elkaar. We zetten ze in wanneer dat nodig is.

2009

Actief sinds

200+

Professionals

45+

Zakelijke partners

2000+

Tevreden cliënten

Culturele diversiteit

Leven & Zorg is intercultureel, een goede afspiegeling van Amsterdam en omstreken. Dat ziet u terug in zowel onze kleurrijke cliënten als medewerkers. Onze zorgverleners hebben elk hun eigen unieke talent. Dat maakt ons tot wie we zijn. Elk met onze eigen persoonlijkheid, culturele waarden, religieuze achtergrond, ervaring en leeftijd. We bieden u daardoor graag begeleiding op maat. We kijken welke zorgverlener het best bij u past. Niet alleen wat betreft benadering en bejegening, maar ook op het gebied van achtergrond en taal. Zo begeleiden en behandelen we ook in, onder andere, het Turks, klassiek Arabisch of Tigrinya.  

Kwaliteit gegarandeerd

We zijn ondernemend en kwaliteit is daar onlosmakelijk mee verbonden. Zodat onze cliënten en medewerkers veilig en vrolijk kunnen wonen, leven en werken op een manier die bij hen past. Leven & Zorg heeft een optimistische, maar ook realistische kijk op de samenleving en de hulpverlening. We geloven vooral in de ontwikkelmogelijkheden van mensen, of het nu gaat om onze cliënten of medewerkers. Onze visie op welzijn en zorg staat voorop. Samen conformeren we ons aan de gangbare kwaliteitsstandaarden.

Leven & Zorg is sinds 2012 ISO 9001 gekwalificeerd. We verhouden ons actief tot het kwaliteitskader voor Wlz zorg en het basiskeurmerk voor GGZ.

Jaarlijks vindt er een PREM onderzoek plaats voor de Wlz zorg en een CQ waarderingsonderzoek voor de GGZ. Tweejaarlijks vindt er een waarderingsonderzoek plaats voor medewerker tevredenheid.