Momenteel is er een tijdelijke aanmeldstop bij Leven & Zorg. Door het groeiend aantal aanmeldingen voor GGZ, neemt ook de wachttijd voor behandeling toe. Op dit moment zijn er onvoldoende behandelaren om cliënten in het Marokkaans Arabisch en klassiek Arabisch binnen een acceptabele wachttijd te behandelen. Dat is de reden dat we zijn overgegaan tot een tijdelijke aanmeldstop voor deze cliënten. Deze aanmeldstop betekend dat wij geen nieuwe cliënten voor deze talen zullen aannemen tot nader bericht. Dat geldt voor zowel basis als specialistische GGZ, De reeds geplande intakes en de cliënten die op de behandellijst staan zullen doorgaan.

GGZ

Op deze pagina

1. Intro

2. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 2.1 Stemmingsstoornis (depressie)

 2.2 Autisme

 2.3 Angststoornis

 2.4 ADHD

 2.5 Persoonlijkheidsstoornis

 2.6 Somatisch-symptoomstoornis

 2.7 Trauma

 2.8 E-health (online behandeling) en zelfhulpprogramma’s

 2.9 Wat doen we voor u?

3. Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

4. Behandelproces

5. Wachtlijsten

6. Kosten behandeling

7. Kwaliteit

8. Ons team

9. Contact

Intro

Ervaart u angstgevoelens, stress, slaapproblemen, somberheid? Piekert u veel of bent u snel geprikkeld en verdrietig? U wilt graag weer lekker in uw vel zitten en uzelf weerbaarder voelen in het dagelijks leven. Psychologen, psychiaters en andere behandelaren van Leven & Zorg GGZ ondersteunen u om deze klachten te verminderen. Dat doen wij in verschillende talen. Onze behandelaren hebben een diversiteit aan culturele achtergronden en zijn daardoor bekend met uw culturele achtergrond en gewoonten. Dat is wel zo prettig.

Leven en Zorg Amsterdam thuiszorg over ons

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij vinden uw afkomst belangrijk. Want dat is wie u bent. Daarom besteden we veel aandacht aan uw culturele achtergrond en matchen we een behandelaar die bij u past. Zo kunt u bij ons uw behandeling starten in uw eigen taal en houden we rekening met gewoontes die voor u belangrijk zijn. Binnen L&Z bieden we behandelingen binnen de SGGZ maar ook kortdurende en generalistische behandelingen.  Samen met u kijken we welke hulp u nodig heeft. Als u last heeft van één of meerdere van onderstaande klachten, kunt u bij ons terecht.

Stemmingsstoornis (depressie)

Voelt u zich somber? Heeft u nergens zin in? Misschien voelt u continu een brok in uw keel? Het voelt voor u alsof elke dag een slechte dag is. Het lukt u niet meer goed om te genieten van het leven. Als uw emoties zo verstoord zijn dat het invloed heeft op uw dagelijks leven, spreken we van een stemmingsstoornis.

Autisme

Heeft u vermoedens dat u te maken heeft met Autisme? Of heeft uw omgeving die vermoedens? U wil handreikingen ontvangen om het dagelijks leven beter aan te kunnen? Dan kunt u bij ons terecht voor diagnostiek of verder onderzoek.

Angststoornis

Heeft u last van zenuwen? Of voelt u continu een knoop in uw maag? Iedereen heeft weleens last van angst, het zorgt ervoor dat u goed kunt reageren op mogelijk gevaar. Maar wat als het bij u niet meer weggaat? Angst kan veel invloed hebben op uw leven. Zodra de angst zo heftig is dat het uw dagelijks leven verstoort, spreken we van een angststoornis.

ADHD

Heeft u last van zenuwen? Of voelt u continu een knoop in uw maag? Iedereen heeft weleens last van angst, het zorgt ervoor dat u goed kunt reageren op mogelijk gevaar. Maar wat als het bij u niet meer weggaat? Angst kan veel invloed hebben op uw leven. Zodra de angst zo heftig is dat het uw dagelijks leven verstoort, spreken we van een angststoornis.

Persoonlijkheidsstoornis

Denkt, voelt en beleeft u dingen op een heel eigen manier? Heeft u moeite in de omgang met andere mensen en vertrouwt u bijna niemand? U heeft last van verschillende persoonlijkheidstrekken die zo sterk zijn dat uw sociale leven er onder lijdt. U heeft bijvoorbeeld in een extreme mate last van autisme, jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, verlegenheid, afhankelijkheid, bindingsangst enzovoorts. We spreken dan van een persoonlijkheidsstoornis.

Somatisch-symptoomstoornis

Heeft u last van lichamelijke klachten waarvoor geen fysieke of medische oorzaak kan worden gevonden? Als de klachten uw leven langdurig op aanzienlijke wijze verstoren, spreken we van een somatisch-symptoomstoornis. Het kan gaan om klachten die heel specifiek zijn, bijvoorbeeld pijn, maar ook klachten die minder specifiek zijn zoals vermoeidheid. U denkt erg veel aan de klachten en heeft een aanhoudende hoge mate van angstgevoelens over uw gezondheid.

Trauma

Heeft u schokkende dingen meegemaakt, zoals een mishandeling, seksueel misbruik of een verkeersongeluk? Of bent u een dierbare plotseling verloren? Dit zijn dingen die moeilijk te verwerken zijn. Misschien stopt u ze daarom liever weg? Of doet u uw best om het te vergeten, omdat het pijn doet om eraan terug te denken. Als u iets schokkends meemaakt en dit niet goed verwerkt, kunt u mentale klachten krijgen. Een trauma kan leiden tot problemen in het omgaan met uzelf en met anderen.

E-health (online behandeling) en zelfhulpprogramma’s

Om de wachttijd goed te kunnen benutten bieden we ook E-health modules en zelfhulpprogramma’s aan. Informeer bij uw behandelaar over de mogelijkheden.

Wat doen we voor u?

Heeft u schokkende dingen meegemaakt, zoals een mishandeling, seksueel misbruik of een verkeersongeluk? Of bent u een dierbare plotseling verloren? Dit zijn dingen die moeilijk te verwerken zijn. Misschien stopt u ze daarom liever weg? Of doet u uw best om het te vergeten, omdat het pijn doet om eraan terug te denken. Als u iets schokkends meemaakt en dit niet goed verwerkt, kunt u mentale klachten krijgen. Een trauma kan leiden tot problemen in het omgaan met uzelf en met anderen.

Psychotherapie

We helpen u uw klachten te verminderen of beter om te gaan met uw klachten, zoals extreme angstgevoelens, extreem gedrag of een depressie, door met u in gesprek te gaan.

Cognitieve gedragstherapie

Negatieve gevoelens over gebeurtenissen zorgen ervoor dat u zich op een manier gedraagt waar u niet gelukkig van wordt. Wij helpen u anders naar deze gebeurtenissen te kijken, zodat u bijvoorbeeld minder somber in het leven staat en positiever kunt handelen.

Systeemtherapie

De klachten waarmee u rondloopt, kunnen gevolgen hebben voor mensen in uw omgeving. We helpen de onderlinge relaties tussen u, uw gezin of andere dierbaren te versterken om te voorkomen dat het gezin uit elkaar valt. We noemen systeemtherapie ook wel gezins- en relatietherapie.

Schematherapie

U heeft te maken met vervelende gevoelens en hardnekkige gedragspatronen die uw leven steeds in de war schoppen. Daar wordt u bijvoorbeeld onzeker van. We leren u de patronen en gevoelens te herkennen zodat u er meer grip op krijgt of ze kunt veranderen.

Farmacotherapie

Met geneesmiddelen proberen we uw klachten weg te nemen of te verminderen. Gedurende de behandeling heeft u regelmatig contact met de behandelaar om de voortgang te bespreken.

Traumabehandeling (EMDR)

Door nare en schokkende beelden die in uw hoofd blijven spoken, kunt u niet goed functioneren. EMDR helpt om van een trauma of schokkende herinnering af te komen. Het helpt bij het wegnemen van angststoornissen, de gevolgen van meervoudige trauma’s, chronische pijn en een negatief zelfbeeld.

KPSP

KPSP is een psychoanalytische behandeling die helpt chronische of terugkerende stemmingsklachten te verminderen en uw zelfbeeld te verbeteren. Samen met de behandelaar onderzoekt u welke negatieve ervaringen uit het verleden u belemmeren in het dagelijks leven. Zo krijgt u inzicht in uzelf en het herkennen van gedachten, emoties en gedrag die uw leven negatief beïnvloeden.

E-health

Online behandelprogramma’s kunnen u goed ondersteunen om angstklachten, depressie en slaapproblemen te verminderen. Soms maakt u gebruik van een online behandelprogramma in combinatie met therapie op onze vestiging. De modules vindt u hier.

 

Richtlijnen

Richtlijnen zijn gemaakt voor en door de beroepsgroep en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen. In een richtlijn staat welke acties bij bepaalde problematiek kunnen worden ondernomen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Meer informatie vindt u hier.

Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

U kunt niet bij Leven & Zorg terecht als u:

 • Geen ziektekostenverzekering hebt afgesloten , of verzekerd bij Stadholland of DSW.
 • Geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.
 • Letselschadeclaims hebt lopen.
 • Een instabiel psychiatrisch beeld heeft met (ernstige) agressie.
 • Te maken heeft met primaire verslavingsproblematiek.
 • Te maken heeft met een zeer complex (oorlogs)trauma.
 • PTSS klachten heeft met lopende letselschadeclaims.
 • Jonger bent dan 18 jaar.

Behandelproces

Stap 1: verwijsbrief

Als wij de verwijsbrief van uw huisarts hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een gesprek met u te plannen; het intakegesprek. Tijdens dit telefonisch contact kunt u uw voorkeur voor een behandeltaal aangeven. Wij kunnen niet garanderen dat u meteen terecht kunt bij de behandelaar die deze taal spreekt maar we gaan het uiteraard proberen. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de betreffende psycholoog of psychiater.

Stap 2: uitnodiging en vragenlijst

U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging voor het intakegesprek toegestuurd met daarbij een vragenlist, informatie over wat u moet meenemen naar dit gesprek en algemene informatie over Leven & Zorg GGZ. Het is belangrijk dat u de vragenlijst invult en meeneemt naar de intake. Deze informatie heeft de behandelaar nodig tijdens het gesprek. Tijdens de behandeling kunnen we uw voortgang onder andere meten aan de antwoorden en de uitkomsten van deze vragenlijst.

Stap 3: intake

Tijdens dit eerste gesprek, dat ongeveer een uur duurt, stelt de psycholoog u vragen over uw achtergrond en uw klachten. Na ongeveer drie kwartier sluit de regiebehandelaar aan. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Hij of zij stelt aanvullende vragen, stelt de aard van uw klachten vast en geeft een voorlopig advies. Wanneer er sprake is van enkelvoudige problematiek of 1 hulpvraag die past binnen kortdurende en generalistische aanpak, wordt u behandeld binnen de BGGZ.

Stap 4: toestemmingsformulier

Tijdens het intakegesprek vragen wij u om toestemming te geven voor het uitwisselen van uw gegevens tussen uw huisarts en andere betrokken instanties of behandelaren uit het verleden. Zo krijgen wij niet alleen een volledig beeld van uw situatie, maar houden we ook uw andere hulpverleners goed op de hoogte van uw voortgang. Na afloop van het gesprek sturen wij een brief naar uw huisarts met daarin een terugkoppeling. In deze terugkoppeling staat onder andere dat wij u gaan behandelen en wat de aard van uw klachten is.

Stap 5: behandelplan

Op basis van de informatie van het intakegesprek, het advies en de aard van de klachten, stelt degene die uw intake heeft afgenomen een behandelplan met u op. Uw inspraak is belangrijk bij het vaststellen van het plan. In dit plan staat beschreven wat uw klachten zijn, de aard hiervan, welke behandelvorm er gebruikt zal worden, afspraken, evaluatiemomenten, en – het belangrijkste – wat het u gaat opleveren (behandeldoelen).

Stap 6: de behandeling

Tijdens uw behandeling kan het zijn dat u meerdere behandelaren ziet. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw gehele behandeling en zal dan ook regelmatig de behandeling met u en uw behandelaar evalueren. In de Basis GGZ is de regiebehandelaar en gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en in de specialistische GGZ is dit, afhankelijk van uw problematiek, een GZ-psycholoog, een psychotherapeut en/of een psychiater. Vaak zal een basispsycholoog een deel van uw behandeling uitvoeren, waarbij hij of zij onder toeziend oog van uw regiebehandelaar werkt. Tijdens een BGGZ-behandeling met enkelvoudige problematiek of 1 hulpvraag bieden we o.a. behandelingen aan middels het KOP model.

Stap 7: BGGZ-behandeling

Mocht u na intake in aanmerking komen voor een BZZG-behandeling, betekent dit het volgende voor u. Tijdens een BGGZ-behandeling met enkelvoudige problematiek of 1 hulpvraag bieden we o.a. kortdurende behandelingen aan middels het KOP model. Deze behandelingen bestaan over het algemeen uit een x aantal sessies met maximaal tot 12 sessies. Deze behandelingen staan in het teken dat u zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunt gaan.

Stap 8: afsluiting/nazorg

Wanneer uw behandeling afloopt evalueren we het gehele traject en vragen wij u om uw ervaringen met ons te delen via een tevredenheidsonderzoek. Dit kan uiteraard anoniem ingevuld worden. Ook zullen wij een afsluitbrief schrijven voor de huisarts of een andere zorgverlener met daarin het resultaat van de behandeling en eventueel advies voor een vervolgbehandeling. Deze brief versturen wij alleen als u toestemming geeft.

Wachtlijsten

Ons streven is om u zo snel mogelijk te helpen. Maar, het kan voorkomen dat bij veel aanmeldingen u niet meteen de volgende week geholpen kunt worden. Wanneer het wat langer duurt voordat u geholpen kunt worden, plaatsen wij hierover een bericht op deze webpagina.

Basis GGZ: 4 weken intake + 2 weken behandeling
Spec. GGZ: 4 weken intake + 8 weken behandeling

 

De wachttijd voor intake en behandeling is langer dan de treeknorm, vooral wanneer u intake en behandeling in uw eigen taal wenst. Voor de talen Marokkaans Arabisch en klassiek Arabisch kan de wachttijd langer zijn dan u van ons verwacht.

Voor klassiek Arabisch is de wachttijd voor intake 3 maanden en behandeling 6 maanden:

Voor Marokkaans Arabisch is de wachttijd voor intake 3 maanden en behandeling 6 maanden:

Voor andere talen geldt dat u op de intake wachtlijst komt nadat u gescreend bent. De wachttijd voor screenen is momenteel 3 maanden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Mocht u specifieke wensen hebben m.b.t. taal, achtergrond, behandelvorm etc. kan het zijn dat u langer moet wachten. Informeer hierover bij het secretariaat of bij de behandelaar. Indien wij u niet binnen 3 maanden kunnen plaatsen bij uw voorkeur dan start uw behandeling bij een behandelaar (in het Nederlands) die ruimte heeft.

Wie betaalt mijn behandeling?

De zorgverzekeraar betaalt grotendeels uw behandeling. U betaalt de eerste € 385,00 van uw behandeling aan uw verzekeraar. Dit is het zogenaamde eigen risico. Als u gekozen heeft voor een hoger bedrag aan eigen risico, betaalt u dat bedrag. De rekeningen van uw behandeling stuurt Leven & Zorg GGZ meteen door aan uw verzekeraar. U krijgt van ons dus geen factuur toegestuurd. De behandelvormen van Leven & Zorg GGZ (LINK) worden allemaal vergoed in de basisverzekering. De klachten of problemen die niet vergoed worden door de verzekeraar, zijn:

 • Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
 • Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen)
 • Schoolpsychologie
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde social-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen
 • Religieuze problemen

Voor behandelingen binnen de GGZ in 2023 krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging genaamd ‘het Zorgprestatiemodel‘. Binnen Leven en Zorg GGZ werken wij met de regel van ‘registratie op basis van planning = realisatie’, dat wil zeggen dat we de tijd die is gereserveerd in de agenda voor het consult word gefactureerd naar uw zorgverzekeraar, ongeacht of het consult its korter of iets langer duurt.

Kwaliteit

Leven & Zorg GGZ is ISO- gecertificeerd en draagt het keurmerk Basis GGZ. Regelmatig doen we interne onderzoeken en laten we externe kwaliteitscontroles verrichten door onafhankelijke partijen. Hiernaast controleren de Inspectie van de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, de zorgverzekeraars en de gemeentes Leven & Zorg GGZ regelmatig op onze kwaliteit.

Wij doen er alles aan om u de juiste behandeling te bieden en rekening te houden met uw wensen. Om onze behandeling an u te blijven verbeteren zijn wij blij met alle opmerkingen die u heeft, zowel positief als negatief. Deze opmerkingen zien wij als advies en als een mogelijkheid om te blijven verbeteren. U kunt hier uw opmerkingen aan ons doorgeven.

Om u zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen, vragen wij u aan het einde van uw behandeling een formulier in te vullen over hoe u uw behandeling heeft ervaren. De uitkomsten hiervan nemen wij ter harte. Wij behandelen volgens de richtlijnen van het Trimbos instituut.

Kwaliteitsstatuut

In dit goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Leven & Zorg, ofwel reglement, staat aangegeven wat geregeld moet zijn op het gebied van kwaliteit en verantwoording om zorg te mogen leveren aan cliënten.

Ons team

Op de afdeling GGZ werken 2 psychiaters, 4 GZ-psychologen, 1 arts en 14 basis psychologen. De behandelaren zijn o.a. gespecialiseerd in psychotherapie, cognitive gedragstherapie, systeem/relatietherapie en traumabehandeling (EMDR), farmacotherapie, KPSP therapie (Kortdurende Psychoanalytische Steun Psychotherapie) en E-Health.

De behandelaren van de afdeling GGZ zijn gemengd en hebben diverse culturele en religieuze achtergronden. Als u specifieke wensen/vragen heeft over een bepaalde behandelvorm of behandelaar, dan kunt u het beste bellen met het secretariaat via 020 7657 101. De afdeling GGZ is op alle werkdagen van 09:00-17:00 bereikbaar. Als uw eigen behandelaar die dag niet aanwezig is, kunt u altijd contact krijgen met een andere (regie)behandelaar.

Gesproken talen: Nederlands, Duits, Engels, Klassiek Arabisch, Marokkaans Arabisch, Surinaams, Turks, Hindi, Urdu, Punjabi, Italiaans en Pools.

NaamFunctieWerkzaam op
Dhr. Dr. Stephen CoffiPsychiater en psychoanalytisch psychotherapeut (BIG: 69048963701)ma, di, woe, do en vrij (om de week)
Dhr. Peter PostPsychiater (BIG: 89023327601)dinsdag
Mevr. Anita van de LindeGZ-psycholoog (BIG: 59049865025)di, woe, do en vrij
Mevr. Fatma HusseinArts (BIG: 19100218601)ma, do, vrij
Mevr. Sarah AkkarPyscholoogdi, woe, do, vrij
Mevr. Manolya OflazogluPyscholoogma(thuis), di, do
Mevr. Irini SorialPyscholoogdi, woe, do, vrij
Mevr. Jihad MoujibPyscholoogma, di, do, vrij (wegens uitwisseling alleen op do)
Mevr. Dina el HabibPyscholoogma, di, woe, do (zwangerschapsverlof)
Mevr. Meryem BouriPyscholoogma, di
Mevr. Suman SinghPsycholoogma, di, do
Mevr. Ceylan SimsekPsycholoogma, woe, do (vanaf maart met zwangerschapsverlof)
Mevr. Nesrine SiouaPsycholoogma, di, do (vanaf maart uit dienst)
Mevr. Selma TürkPsycholoogma, woe, (zwangerschpsverlof)
Mevr. Amal DerkaouiPsycholoogdi, woe, do, vrij
Mevr. Sara JohnPsycholoogdi, woe, do
Mevr. Hala HusainiPsycholoogma, woe
Mevr. Bouchra KarroumGZ-Psycholoogdi, vrij
Mevr. Karima LoukiliGZ-Psycholoogdo
Mevr. Jetske GroenewoldPsycholoogdi, woe, do, vrij
Mevr. Bikem BirizPsycholoogma, di, do, vrij
Mevr. Ela MlickaPsycholoogdo
Dhr. Firas YoussifPsycholoogma, woe, do vrij
Mevr. Kubra Oguz-CaglayanPsycholoogma, di, do
Mevr. Ayse BahardirPsycholoogdo, vrij

Contact

Heeft u vragen voor onze GGZ-behandelaren? Of bent u werkzaam bij een collega-zorgorganisatie en wil u een cliënt aanmelden? Mail dan naar GGZ@levenenzorg.nl. Aanmelding voor GGZ-behandeling loopt altijd via het ziekenhuis, een collega-zorgorganisatie of via uw huisarts.

Bij spoed of crisissituaties

Bij spoed of crisissituaties buiten kantooruren kunt u bellen met Alarmnummer 112 of de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam 020- 523 5433. Binnen kantooruren kunt u bellen met het secretariaat op 020-7657101.

Contactformulier

15 + 11 =