BEGELEIDING GEDEELD KAMER WONEN (SATELLIET WONEN)

Op deze pagina

1. Intro

2. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

    2.1 Wat doen we voor u?

3. Wij helpen u bij de aanvraag Wlz

    3.1 Financiering Wlz zorg

    3.2 Financiering van de huur en servicekosten

4. Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

5. Contact

Intro

U wilt graag nog (deels) zelfstandig wonen en zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven houden. Wel woont u graag met andere mensen om zich heen, die u ook regelmatig ziet. In een algemene ruimte zoekt u het gezelschap op wanneer u dat wilt, of u trekt zich terug in uw eigen kamer als u liever wat meer rust wilt. U vindt het fijn om regelmatig samen met andere bewoners te eten en het contact te onderhouden. In dat geval sluit Gedeeld Kamer wonen perfect aan op uw wensen. We noemen Gedeeld Kamer wonen ook wel Satelliet wonen. Dit betekent dat het huis voor Gedeeld Kamer wonen is aangesloten op een locatie voor Cluster wonen.

Leven en Zorg Amsterdam thuiszorg over ons

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Bij Satelliet wonen ervaart u nog enige zelfstandigheid maar u deelt de gezamenlijke ruimtes met een aantal andere medebewoners. U heeft een eigen zit- en slaapruimte. De voordeur, keuken, badkamer en het toilet deelt u met de andere bewoners. Meestal woont u samen met drie tot vijf andere personen. Er is sprake van 24-uurs nabijheid van een zorgprofessional. Dit betekent dat er zeer regelmatig een begeleider of helpende aanwezig is voor begeleiding en/of huishoudelijke ondersteuning.

Wat doen we voor u?

Wekelijks stellen we samen met u vast welke hulp u van ons krijgt. Dat kan bestaan uit:

 • Het opbouwen van een goed dagritme en het vinden en behouden van zinvolle activiteiten en werkzaamheden op het gebied van dagbesteding en/of een werkomgeving. We gaan er bij Satelliet wonen vanuit dat u dagelijks actief bent in een dagbesteding of, waar passend, arbeid verricht in een (sociale) werkvoorziening.
 • Het op orde hebben van uw huishouding, het schoonhouden van uw huis en het zorgen voor een lekkere en gezonde maaltijd.
 • Het omgaan met emoties en het vergroten van zelfvertrouwen om actief te blijven en in beweging te zijn. Bijvoorbeeld regelmatig sporten en activiteiten ondernemen waar u blij van wordt.
 • Het versterken of opbouwen van sociale contacten en familierelaties.
 • Het omgaan met nare herinneringen, depressieve gevoelens en gedragingen.
 • Het omgaan met de neiging tot middelengebruik na een verslaving.
 • Persoonlijke verzorging bij fysieke klachten.
 • Het eventueel in gang zetten van een GGZ behandeling wanneer dat uw welbevinden en zelfredzaamheid zou kunnen verhogen.
 • Hulp bij het vinden en onderhouden van een passende dag invulling. Dit kan in onze dagbesteding zijn of ergens anders.
 • Het vinden van een gerechtigde bewindvoerder die namens u zorgdraagt voor de betaling van de huur- en servicekosten.

Wij helpen u bij de aanvraag Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg wanneer het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vaststelt dat u blijvend intensieve begeleiding, ondersteuning, verzorging en nabijheid nodig heeft om uw huishouden en zelfzorg op orde te houden. Zo kunt u uw dagelijks leven op een veilige en zinvolle manier voortzetten, zoals het bij u past. Wanneer nodig, helpen wij u of uw familie, huisarts of verwijzer met het aanvragen van een CIZ indicatie. U kunt daarbij kiezen voor een Modulair Pakket Thuis (MPT) waarbij u uw eigen maaltijden bekostigt en uw was verzorgt. Bij een keuze voor een Volledig Pakket Thuis (VPT) zorgt Leven & Zorg voor uw maaltijden en uw was, uiteraard altijd in overleg en in afstemming met u. 

Financiering Wlz zorg

Wanneer er een CIZ indicatie gesteld is, betaalt u (slechts) een maandelijkse eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage wordt door de overheid bepaald op basis van uw inkomsten. Wanneer u voor een Modulair Pakket Thuis heeft gekozen, betaalt u doorgaans een beperkte eigen bijdrage. Bij Volledig Pakket Thuis is dat bedrag hoger omdat u de maaltijden niet zelf bekostigt.

Financiering van de huur en servicekosten

U draagt zelf zorg voor de betaling van de huur en servicekosten (gas, water, licht, wifi, enzovoorts). De huurprijs is gebaseerd op sociale huur maar kan verschillend zijn op basis van de grootte van de kamer. Omdat u de woning deelt met een aantal medebewoners kunt u geen aanspraak maken op huursubsidie.

Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

U kunt niet bij Leven & Zorg terecht als u:

 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Mantelzorg nodig heeft. We werken, waar mogelijk, intensief samen met mantelzorgers.
 • Hulpmiddelen wilt lenen, zoals krukken of een rollator. Daarvoor kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel. We kunnen u hierbij helpen.
 • Niet beschikt over een Wlz indicatie.
 • Te maken heeft met overmatige gedrags- of aanpassingsproblemen.
 • Afhankelijkheid bent van (hard)drugs.
 • Onvrijwillig zorg afneemt.
 • Geen bewindvoerder wil betrekken.

Contact

Heeft u vragen voor onze begeleiders met betrekking tot Gedeeld Kamer wonen (Satelliet wonen)? Of bent u werkzaam bij je een collega-zorgorganisatie en wilt u een cliënt aanmelden? Mail dan naar wlz@levenenzorg.nl. Aanmelding voor begeleiding loopt altijd via het ziekenhuis, een collega-zorgorganisatie of via uw huisarts.

Contactformulier

13 + 5 =