BEGELEIDING CLUSTER WONEN

Op deze pagina

1. Intro

2. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

    2.1 Wat doen we voor u?

3. Wij helpen u bij de aanvraag Wlz

    3.1 Financiering Wlz zorg

    3.2 Financiering van de huur en servicekosten

4. Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

5. Contact

Intro

U wilt graag nog zelfstandig wonen en zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven en leefomgeving houden. Wel vindt u het prettig om andere mensen om zich heen te hebben. Zo kunt u het gezelschap opzoeken wanneer u dat wilt. Daarnaast geeft het u een veilig gevoel, u bent niet helemaal alleen. In dat geval sluit Cluster wonen perfect aan op uw wensen.

Leven en Zorg Amsterdam thuiszorg over ons

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Bij Cluster wonen ervaart u de zelfstandigheid van het hebben van een eigen woning, maar kunt u tegelijkertijd gebruik maken van een gezamenlijke ruimte om andere mensen te ontmoeten. Daardoor ervaart u meer rust en krijgt u de ruimte om die activiteiten te ondernemen waar u blij van wordt. Dat kan binnenshuis of buitenshuis zijn. We stimuleren het om arbeidsmatige werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld binnen een dagbesteding of binnen projecten voor sociaal of betaald werk. U woont bij ons altijd zelfstandig, op particuliere basis. Uw eigen woning heeft een keuken, toilet, badkamer en een eigen voordeur. De entree van uw woning is voorzien van een beveiligde toegang (cameratoezicht). De verschillende woningen liggen naast elkaar in een rijtje of flat.

Wat doen we voor u?

Wekelijks stellen we samen met u vast welke hulp u van ons krijgt. Dat kan bestaan uit:

 • Het opbouwen van een goed dagritme en het vinden en behouden van zinvolle activiteiten en werkzaamheden op het gebied van dagbesteding en/of een werkomgeving.
 • Het op orde hebben van uw huishouding, het schoonhouden van uw huis en het zorgen voor een lekkere en gezonde maaltijd.
 • Het omgaan met emoties en het vergroten van zelfvertrouwen om actief te blijven en in beweging te zijn. Bijvoorbeeld regelmatig sporten en activiteiten ondernemen waar u blij van wordt.
 • Het versterken of opbouwen van sociale contacten en familierelaties.
 • Het omgaan met nare herinneringen, depressieve gevoelens en gedragingen.
 • Het omgaan met de neiging tot middelengebruik na een verslaving.
 • Persoonlijke verzorging bij fysieke klachten.
 • Het eventueel in gang zetten van een GGZ behandeling wanneer dat uw welbevinden en zelfredzaamheid zou kunnen verhogen.
 • Het vinden van een gerechtigde bewindvoerder die namens u zorgdraagt voor de betaling van de huur- en servicekosten.

Wij helpen u bij de aanvraag Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg wanneer het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vaststelt dat u blijvend intensieve begeleiding, ondersteuning, verzorging en nabijheid nodig heeft om uw huishouden en zelfzorg op orde te houden. Zo kunt u uw dagelijks leven op een veilige en zinvolle manier voortzetten, zoals het bij u past. Wanneer nodig, helpen wij u of uw familie, huisarts of verwijzer met het aanvragen van een CIZ indicatie. U kunt daarbij kiezen voor een Modulair Pakket Thuis (MPT) waarbij u uw eigen maaltijden bekostigt en uw was verzorgt. Bij een keuze voor een Volledig Pakket Thuis (VPT) zorgt Leven & Zorg voor uw maaltijden en uw was, uiteraard altijd in overleg en in afstemming met u.

Financiering Wlz zorg

Wanneer er een CIZ indicatie gesteld is, betaalt u (slechts) een maandelijkse eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage wordt door de overheid bepaald op basis van uw inkomsten. Wanneer u voor een Modulair Pakket Thuis heeft gekozen, betaalt u doorgaans een beperkte eigen bijdrage. Bij Volledig Pakket Thuis is dat bedrag hoger omdat u de maaltijden niet zelf bekostigt.

Financiering van de huur en servicekosten

U draagt in samenwerking met uw bewindvoerder zelf zorg voor de betaling van de huur en servicekosten (gas, water, licht, wifi, enzovoorts). De huurprijs is gebaseerd op sociale huur. Omdat u een zelfstandige woning betrekt met een eigen douche, toilet en keukentje kunt u doorgaans aanspraak maken op huursubsidie.

Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

U kunt niet bij Leven & Zorg terecht als u:

 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Mantelzorg nodig heeft. We werken, waar mogelijk, intensief samen met mantelzorgers.
 • Hulpmiddelen wilt lenen, zoals krukken of een rollator. Daarvoor kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel. We kunnen u hierbij helpen.
 • Niet beschikt over een Wlz indicatie.
 • Te maken heeft met overmatige gedrags- of aanpassingsproblemen.
 • Afhankelijkheid bent van (hard)drugs.
 • Onvrijwillig zorg afneemt.
 • Geen bewindvoerder wil betrekken.
 • Crisiszorg nodig heeft. Wij werken wel samen met een organisatie die crisiszorg biedt (of een Fact-team).

Contact

Heeft u vragen voor onze begeleiders met betrekking tot cluster wonen? Of bent u werkzaam bij een collega-zorgorganisatie en wilt u een cliënt aanmelden? Mail dan naar wlz@levenenzorg.nl. Aanmelding voor begeleiding loopt altijd via het ziekenhuis, een collega-zorgorganisatie of via uw huisarts.

Contactformulier

12 + 5 =