BEGELEIDING AMBULANT

Op deze pagina

1. Intro

2. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

    2.1 Wat doen we voor u?

3. Wij helpen u bij de aanvraag Wlz

    3.1 Financiering Wlz zorg

4. Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

5. Contact

Intro

Woont u zelfstandig thuis maar heeft u last van psychische of fysieke klachten waardoor u hulp nodig heeft bij het structureren van uw leven? U heeft moeite de controle over uw eigen leven te houden. Onze ambulante ondersteuners kunnen u begeleiding bieden, thuis in uw eigen omgeving, zodat u de regie (weer) in eigen handen krijgt.

Leven en Zorg Amsterdam thuiszorg over ons

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Problemen maken u onzeker in uw eigen leven. U wilt graag de touwtjes in eigen handen hebben, maar kunt daar wel wat hulp bij gebruiken. Samen met u kijken we waar we u bij kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de organisatie van het huishouden, het bijhouden van de administratie of het opbouwen en behouden van een sociaal netwerk. Wij geven advies en u doet zelf wat u kunt. Dat voelt voor u wel zo prettig. U houdt zelf de regie. Vindt u iets moeilijk? Dan begeleiden wij u daarbij en leren u hoe u dit voortaan gemakkelijker zelf kunt doen. Waar nodig, schakelen we andere hulpverleners in.

Wat doen we voor u?

Onze ambulante ondersteuners staan klaar om u hulp en ondersteuning te bieden bij:

 • Het opbouwen van een goed dagritme en het vinden en behouden van zinvolle activiteiten en werkzaamheden op het gebied van dagbesteding en/of een werkomgeving.
 • Het op orde hebben van uw huishouding, het schoonhouden van uw huis en het zorgen voor een lekkere en gezonde maaltijd.
 • Het omgaan met emoties en het vergroten van zelfvertrouwen om actief te blijven en in beweging te zijn. Bijvoorbeeld regelmatig sporten en activiteiten ondernemen waar u blij van wordt.
 • Het versterken of opbouwen van sociale contacten en familierelaties.
 • Het omgaan met nare herinneringen, depressieve gevoelens en gedragingen.
 • Het omgaan met de neiging tot middelengebruik na een verslaving.
 • Persoonlijke verzorging bij fysieke klachten.
 • Het eventueel in gang zetten van een GGZ behandeling wanneer dat uw welbevinden en zelfredzaamheid zou kunnen verhogen.

Wij helpen u bij de aanvraag Wlz

De Wet langdurige zorg geeft recht op zorg wanneer het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vaststelt dat u blijvend intensieve begeleiding, ondersteuning, verzorging en nabijheid nodig heeft om uw huishouden en zelfzorg op orde te houden. Zo kunt u uw dagelijks leven op een veilige en zinvolle manier voortzetten, zoals het bij u past. Wanneer nodig, helpen wij u of uw familie, huisarts of verwijzer met het aanvragen van een CIZ indicatie. U kunt daarbij kiezen voor een Modulair Pakket Thuis (MPT) waarbij u uw eigen maaltijden bekostigt en uw was verzorgt. Bij een keuze voor een Volledig Pakket Thuis (VPT) zorgt Leven & Zorg voor uw maaltijden en uw was, uiteraard altijd in overleg en in afstemming met u.

Financiering Wlz zorg

Wanneer er een CIZ indicatie gesteld is, betaalt u (slechts) een maandelijkse eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage wordt door de overheid bepaald op basis van uw inkomsten. Wanneer u voor een Modulair Pakket Thuis heeft gekozen, betaalt u doorgaans een beperkte eigen bijdrage. Bij Volledig Pakket Thuis is dat bedrag hoger omdat u de maaltijden niet zelf bekostigt.

Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

U kunt niet bij Leven & Zorg terecht als u:

 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Mantelzorg nodig heeft. We werken, waar mogelijk, intensief samen met mantelzorgers.
 • Hulpmiddelen wilt lenen, zoals krukken of een rollator. Daarvoor kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel. We kunnen u hierbij helpen.
 • Niet beschikt over een Wlz indicatie.
 • Te maken heeft met overmatige gedrags- of aanpassingsproblemen.
 • Afhankelijkheid bent van (hard)drugs.
 • Onvrijwillig zorg afneemt.
 • Crisiszorg nodig heeft. Wij werken wel samen met een organisatie die crisiszorg biedt (of een Fact-team).

Contact

Heeft u vragen voor onze ambulante begeleiders? Of bent u werkzaam bij een collega-zorgorganisatie en wilt u een cliënt aanmelden? Mail dan naar wlz@levenenzorg.nl. Aanmelding voor begeleiding loopt altijd via het ziekenhuis, een collega-zorgorganisatie of via uw huisarts.

Contactformulier

12 + 4 =