Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)

Op deze pagina

1. Intro

2. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

3. Wat doen we voor hen?

4. Uitleg rondom proces aanvraag

5. Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

6. Contact

Intro

Stel: je bent op zoek naar een veilig leven en een stabiele toekomst en vanuit je eigen land naar Nederland gekomen. Als jongere ben je alleen of met een andere volwassene dan je ouders naar Nederland gereisd. Je hebt een lange weg afgelegd en bent nu op veilige grond terecht gekomen. Je hebt een organisatie nodig die je de juiste hulp biedt. Er is een verblijfsvergunning nodig en misschien zal er een asielprocedure gestart worden. Daarvoor is een wettelijke voogd nodig. Tevens dienen jongeren tot 18 jaar de juiste begeleiding maar ook huisvesting te krijgen. Hiervoor kunt u terecht bij Leven & Zorg.  

Leven en Zorg Amsterdam thuiszorg over ons

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Leven & Zorg is een interculturele organisatie, waarbij één afdeling volledig toegespitst is op het begeleiden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Leven & Zorg vangt de amv’s tussen de 15 en 18 jaar op om hen te helpen met hun integratie, ontwikkeling en welzijn. Voor deze jongeren is de Nederlandse samenleving een compleet nieuwe ervaring. Het is dus fijn als ze een professionele begeleider hebben om op terug te vallen. Dat is wat Leven & Zorg doet. Ons team staat klaar voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, om hen te helpen op eigen benen te gaan staan in een cultuur die voor hen volledig onbekend is. 

Wat doen we voor hen?

De jongeren zijn naar Nederland gevlucht zonder familieleden of goede bekende. Meestal komen deze jongeren in een groep aan en reizen ze met andere jongeren of volwassenen. Eenmaal in Nederland zijn ze echter op zichzelf aangewezen. Leven & Zorg biedt hulp aan deze jongeren. Wat doen we concreet?

 • We zorgen voor een vaste mentor die voor structuur zorgt. Zo is er de hele dag begeleiding, bij het opstaan, ontbijten, naar school gaan, huiswerk maken, koken en eten. 
 • De veiligheid van de jongeren staat voorop, er zijn duidelijk huisregels en er wordt regelmatig gecontroleerd of iedereen aanwezig is. 
 • Wij ondersteunen de jongeren bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland en zich voor te bereiden op een zelfstandige toekomst. 
 • Er is ook pedagogische ondersteuning. 
 • De jongeren worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en (verder) te ontwikkelen, door bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten. 
 • We zijn een contractpartner van Nidos. Nidos heeft de voogdij over de jongeren en met hen werken wij samen aan het ontwikkelen van opvanglocaties.

 

  Uitleg rondom proces aanvraag

  Bij Leven & Zorg worden amv’s tussen 15 tot 18 jaar opgevangen. Zo kunnen ze in de rust- en voorbereidingstijd voorbereid worden op de Algemene Asielprocedure. Door een tekort aan opvangplekken kan het echter langer duren. Tijdens onze begeleiding wordt de asielprocedure bij de IND doorlopen. Daarop wordt een jongeren onder andere voorbereid door hun voogd van het Nidos.  

  Ook wordt er onderzoek gedaan voor het medisch advies, om te bepalen of de jongere in staat is om gehoord te worden door de IND. Dit is geheel onder verantwoordelijkheid van de IND. Verder zal er algemene voorlichting worden gegeven door Vluchtelingenwerk Nederland.  

  Als de asielprocedure wordt ingewilligd, komt een jongere bij een vervolgopvangplek terecht. Er komt in deze periode dus nogal wat af op de jongeren. Goede begeleiding zal ervoor zorgen dat een jongere steviger in zijn schoenen staat. 

  Waarvoor kunt u níet bij ons terecht?

  U kunt niet bij Leven & Zorg terecht als u: 

  • Jonger bent dan 15 jaar. 
  • Te maken heeft met overmatige gedrags- of aanpassingsproblemen. 
  • Afhankelijk bent van (hard)drugs. 

    Aanmelden

    Aanmeldingen gaan via Nidos

    contact@nidos.nl

      Contact

      Contactformulier

      14 + 9 =